Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie zabezpečujeme
nasledovným strojovým vybavením

  • horizontálna vyvrtávačka s parametrami X=6,0m Y=1,7m Z=0.6m
  • karusel s max. točným priemerom 1,1 m
  • dvojvretenová frézka
  • sústruh s max. točným priemerom Ø 700mm x 2000 mm

Prevádzka:

FEROMEX, s.r.o.
 Odbojárov 294/10
Topoľčany, 955 01

Kontaktujte nás

+ 421 38 5313 444 
+ 421 903 290 990